Skip to main content

Kadra Pedagogiczna w roku szkolnym 2023/2024

L.p.

Nazwisko i imię

Kwalifikacje

1.

Flis Adam

historia, wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, informatyka, zarządzanie oświatą i przedsiębiorczość

2.

Krzanicka Lucyna

edukacja wczesnoszkolna, matematyka, diagnoza i terapia pedagogiczna

3. 

Adamski Dawid

geografia, przyroda, edukacja dla bezpieczeństwa

4.

Bilińska Teresa

historia, wiedza o społeczeństwie, oligofrenopedagogika - edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

5.

Budzisz Anna

matematyka, informatyka i technologie informacyjne, rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu, oligofrenopedagogika

6.

Daraż Elżbieta

matematyka, informatyka

7.

Darski Sebastian

chemia, informatyka

8.

Dencikowska Ewa

bibliotekoznawstwo z technologiami informacyjnymi, edukacja czytelnicza i medialna, pedagogika opiekuńczo - wychowawcza

9.

Drozd Monika

psychologia, socjoterapia

10.

Dziok – Szymczak Jolanta

j. niemiecki, bibliotekoznawstwo

11.

Filipowski Sławomir

wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna

12.

Gajdek Agata

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną, rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, religia

13.

Inglot Ewa

biologia, przyroda, diagnoza i terapia pedagogiczna

14.

Jasińska Małgorzata

j. angielski

15.

Karakuła Jasińska

edukacja wczesnoszkolna

16.

Koszela-Piątek Agnieszka

j. polski

17.

Kowalczyk Zbigniew

religia

18.

Kowalewska – Bassara Małgorzata

edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, historia, wiedza o społeczeństwie

17.

Kubrak Agnieszka

edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, informatyka w kształceniu, gimnastyka-taniec-rytmika

18.

Lew Magdalena

technika, informatyka

19.

Mikulec Iwona

edukacja wczesnoszkolna

20.

Niemczyk Renata

j. polski, egzaminator OKE

20.

Pączek Monika

j. angielski, j. polski, egzaminator OKE

21.

Pecka Agnieszka

wychowanie fizyczne, oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera

22.

Pomianek Dorota

edukacja wczesnoszkolna

23.

 Rak Weronika

j. polski

24.

Rejman Renata

matematyka, fizyka, doradztwo zawodowe, edukacja wczesnoszkolna tyflopedagogika, oligofrenopedagogika- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

25.

Sawicka Agnieszka

wychowanie do życia w rodzinie

26.

Sikora Justyna

j. angielski, logopedia

27.

Siuta Aldona

edukacja wczesnoszkolna

28.

Soja – Durek Małgorzata

j. hiszpański

29.

Stopa Agata

wychowanie fizyczne, oligofrenopedagogika - edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, diagnoza i terapia pedagogiczna

30.

Szuba Anna

j. polski

31.

Środoń Wojciech

religia, etyka i filozofia, oligofrenopedagogika

32.

Wilczyńska Anna

wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, edukacja dla bezpieczeństwa,

33.

Wilczyńska-Krause Monika

matematyka, informatyka, oligofrenopedagogika - edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

34.

Wilk Joanna

pedagogika opiekuńcza i terapia pedagogiczna, muzyka.

35.

Wolano Bożena

j. polski

36.

Wywrocka Iwona

muzyka, pedagogika, plastyka

37.

 Zalepińska Edyta

surdopedagog