Ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2019/2020

Rada Rodziców wynegocjowała warunki ubezpieczenia uczniów szkoły od nieszczęśliwych wypadków w roku szkolnym 2019/2020. Szczegóły w tabeli.
Aby skorzystać z oferty i ubezpieczyć dziecko należy wypełnić stosowne oświadczenie oraz podpisane złożyć w sekretariacie szkoły lub w biurze przy ul. Hetmańskiej 40A lokal 6B wraz z dowodem opłaconej składki.

Ogólne warunki ubezpieczenia, informacje RODO, wzór oświadczenia, o którym mowa powyżej, wzór wpłaty znajdują się w załączeniu. Dostępne są także w sekretariacie szkoły.

 

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu w placówkach oświatowych – ubezpieczenie szkolne IV >>>

Propozycja ubezpieczenia NW Szkolnego dla SP nr 3 w Rzeszowie z Compensa >>>

Oświadczenie indywidualne, dane do przelewu >>>

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

 
2014 Projekt non profit | Copyright Studio Nexim | www.nexim.net