plakat konkurs niepodleglosci

Regulamin konkursu z okazji Narodowego Święta Niepodległości

Cel konkursu:

Uczczenie kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Zasady konkursu uwzględniają nowe wytyczne i zasady bezpieczeństwa podczas pandemii.

Zasady:

Chętni uczniowie nagrywają we własnym zakresie do wyboru: recytowany przez siebie wiersz patriotyczny, śpiewaną samodzielnie pieśń (zakaz wykonywania piosenek w duetach i zespołach) lub odgrywają scenkę z elementami patriotycznymi. Przygotowane prace na płytach CD lub pendrivie uczniowie dostarczają opiekunom konkursu. Zalecany format – mp4.

Tematyka:

Patriotyczna związana z walkami o wolność Polski i odzyskaniem niepodległości.

Recytacja

  • Liczba osób: 1.
  • Czas trwania nagrania: do 3 minut.
  • Ubiór: patriotyczny lub odświętny.

Śpiew

  • Liczba osób: 1.
  • Czas trwania nagrania: do 4 minut.
  • Ubiór: patriotyczny lub odświętny.

Scenka patriotyczna:

  • Liczba osób: maksymalnie 5 (z zachowaniem odpowiedniego dystansu i zaleceń zgodnych z wymogami sanitarnymi).
  • Czas trwania nagrania: do 5 minut.
  • Ubiór: patriotyczny lub odświętny.

Termin nadsyłania prac wraz z wypełnioną przez rodzica zgodą na upublicznianie wizerunku ucznia do 31.10.2020 r.

Opiekunowie konkursu: Anna Hawrylak, Anna Wolanin.

Zwycięskie nagrania będą wykorzystane do zmontowanego filmu, który zostanie wyemitowany na godzinach wychowawczych z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

 

Zgoda na upublicznianie wizerunku ucznia >>>

Czytaj dalej...

Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych biblioteka ogłasza konkursy:

1) literacki na wiersz, aforyzm lub fraszkę na temat biblioteki lub pisarza

2) zostań poliglotą i znajdź w słownikach lub w Internecie jak w różnych językach pisze się słowo: "biblioteka"

Więcej informacji >>>

Czytaj dalej...

Niestety z przyczyn finansowych i organizacyjnych w tym roku szkolnym nie odbędzie się VI Ogólnopolski Konkurs "Wielka Liga Czytelników". W związku z tym, w naszej szkole zostanie przeprowadzony konkurs Szkolna Liga Czytelników. Będzie to projekt czytelniczy skierowany do uczniów klas 4 – 5 i 6 - 7.

Więcej informacji >>>

Czytaj dalej...

 
2014 Projekt non profit | Copyright Studio Nexim | www.nexim.net