Hymn Szkoły Podstawowej nr 3 w Rzeszowie

Krótka historia hymnu SP – 3 w Rzeszowie

W roku szkolnym 2017/2018 nowa nauczycielka muzyki, pani Iwona Wywrocka, wyszła z inicjatywą zorganizowania konkursu na słowa hymnu naszej szkoły. W październiku 2017r. konkurs został ogłoszony. Autorzy w tekstach mieli nawiązywać m.in. do postaci naszego patrona – Henryka Sienkiewicza oraz bogatej ponadstudwudziestoletniej historii szkoły. Na konkurs wpłynęło 10 utworów. Komisja w składzie: p. Iwona Wywrocka, p. Daniela Czerwonka i p. Agnieszka Koszela – Piątek zadecydowała, że hymnem szkoły będzie utwór napisany przez Jana Więcka – ucznia klasy 5c.

Muzykę do hymnu skomponowała p. Iwona Wywrocka. Po zatwierdzeniu utworu przez dyrektora szkoły hymn stał się integralną częścią ceremoniału szkolnego SP -3.

Pierwsze wykonanie hymnu przez szkolny zespół wokalny pod kierunkiem pani Wywrockiej miało miejsce podczas ostatniej akademii z okazji Narodowego Święta 3 Maja.

Od roku szkolnego 2018/2019 hymn będzie wykonywany podczas uroczystości Pasowania na Ucznia dla klas pierwszych oraz na uroczystej akademii pożegnalnej dla absolwentów SP-3. Od przyszłego roku szkolnego wszyscy uczniowie będą obowiązkowo uczyć się słów i melodii hymnu na lekcjach muzyki.

 Zapis nutowy i tekst >>>

Media

Hymn Szkoły Podstawowej nr 3 w Rzeszowie
2014 Projekt non profit | Copyright Studio Nexim | www.nexim.net